Skip to content

Khoa kỹ thuật máy tính

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Ngành kỹ thuật máy tính là gì?

Nghành Kỹ thuật máy tính (tên tiếng anh Computer Engineering) nhằm nghiên cứu các nguyên lý, phương pháp để thiết kế và phát triển các hệ thống phần cứng và những phần mềm phục vụ cho hoạt động của các thiết bị phần cứng đó. Kỹ thuật máy tính được nói đến trong nhiều khía cạnh của máy tính, từ thiết kế các mạch điện tử đơn giản đến thiết kế vi xử lý, máy tính cá nhân và kể cả các siêu máy tính. Đặc biệt trong việc thiết kế các hệ thống nhúng dùng trong hầu hết các thiết bị điện-điện tử như điện thoại di động, xe hơi, các bộ điều khiển trong các máy móc, các robot công nghiệp,…

Chức năng - nhiệm vụ

Khoa Kỹ thuật Máy tính là một trong 5 khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin Tp.HCM có chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

 

     - Quản lý, tổ chức giảng dạy các chuyên ngành về Kỹ thuật máy tính cho hệ đào tạo Đại học và sau Đại học.

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho Cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên.

     - Xây dựng quy hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên. Quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CB thuộc khoa.

      - Phát triển các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế.

      - Hợp tác liên kết đào tạo bậc Đại học với các trường trong nước và quốc tế.

     - Quản lý chất lượng, nội dung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành Kỹ thuật máy tính cho hệ Đại học và sau Đại học.

      - Quản lý, tư vấn, tổ chức thực hiện các chương trình phát triển CNTT của Nhà trường. Nhận các hợp đồng tư vấn và nghiên cứu khoa học

Mục tiêu

     - Đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về Kỹ thuật Máy tính cũng như năng lực thực hành, có khả năng nắm bắt được các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, có khả năng nghiên cứu và thiết kế các bộ phận thiết bị chức năng của máy tính hoặc tham gia thiết kế các hệ thống máy tính, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội. Trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học người học từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

 

     - Tổ chức đào tạo kỹ sư ngành Kỹ Thuật Máy Tính không những có những kiến thức chuyên sâu về lý thuyết mà còn có khả năng thực hành cao cả phần mềm lẫn phần cứng, với đội ngũ giảng viên giỏi tốt nghiệp trong và ngoài nước, với nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy tiên tiến và trang thiết bị hiện đại nhằm đào tạo nguồn nhân lực về KTMT chất lượng cao đạt trình độ khu vực, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội .

 

     - Triển khai nghiên cứu - phát triển, dịch vụ và chuyển giao công nghệ liên quan đến điện tử - kỹ thuật máy tính, thiết bị ngoại vi và xây dựng hệ thống Multimedia nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị sử dụng trong thực tế.


     - Thực hiện nhiệm vụ đi đầu trong việc tiếp thu nhanh các thành tựu giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế góp phần đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy của Khoa. Ứng dụng các kỹ thuật mới trong giảng dạy như E-learning, Đại học số hóa… vào trong qua trình giảng dạy của Khoa.