Skip to content Skip to navigation

Nhân sự Ban Điều hành Công tác giáo trình

1.

PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ

Trưởng ban

2.

ThS. Bùi Văn Thành

Ủy viên thường trực

3.

ThS. Trịnh Minh Tuấn

Ủy viên

4.

CN. Phạm Thị Bích Thủy

Ủy viên

5.

CN. Lê Văn Ngọc

Thư ký