Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nộp bản thảo biên soạn giáo trình đã đăng ký viết năm 2015

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

 

-   Căn cứ vào Hợp đồng biên soạn giáo trình năm 2015,

-   Căn cứ Thông báo về hạn nộp bản in và báo tiến độ biên soạn giáo trình đã đăng ký năm 2015(Mail Ban CTGT đã gửi ngày 09/9/2015)

-   Căn cứ Thông báo về việc nộp bản thảo giáo trình đã đăng ký năm 2015 (Mail Ban CTGT đã gửi ngày 09/11/2015),

  

Theo đó hạn chót nộp bản thảo theo Hợp đồng là ngày 01/11/2015, hạn chót theo thời gian gia hạn nộp là ngày 13/11/2015. Nay đã quá thời hạn trên nhưng Ban Điều hành công tác giáo trình (BĐH CTGT) chưa nhận được bản thảo biên soạn giáo trình từ Quý Thầy/Cô. Để thời gian thực hiện công tác giáo trình không bị trễ tiến độ. Ban Điều hành Chương trình giáo trình đề nghị Quý Thầy/Cô  nộp bản thảo giáo trình đã đăng ký viết 2015 (bản hoàn chỉnh, gồm 01 bản mềm & 01 bản cứng) gửi về BĐH CTGT trước 16 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 20/11/2015Nếu sau thời hạn trên Quý Thầy/Cô không nộp về BĐH CTGT bản thảo biên soạn giáo trình trên, BĐH CTGT sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và xem như Quý Thầy/cô không hoàn thành nhiệm vụ đã ký kết.

 

 Ghí chú:

File bản thảo (01 bản mềm), Quý Thầy/Cô vui lòng gửi về địa chỉ e-mail:ctgiaotrinh@uit.edu.vn, 01 bản cứng gửi về Lê Văn Ngọc (Thư viện Trường), Điện thoại: 01229128702; (08) 372 51993-129.

 

Rất mong Quý Thầy/Cô gửi bản thảo giáo trình đã đăng ký viết năm 2015 về BĐH CTGT đúng thời hạn như trên.

 

Trân trọng.