Skip to content Skip to navigation

Giáo trình Thiết kế & lập trình Web với ASP

Giáo trình Thiết kế & lập trình Web với ASP
Nhà xuất bản: 
ĐHQG - HCM
Kích cỡ: 
14,5 x 20,5 cm
Số trang: 
224
Nơi lưu trữ: 
Thư viện

 

iáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn của sinh viên. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn.